forældrebetaling 1-1-2014

Forælderbetalingng er pr. 1-1 2015
7200,- mdr. pr barn.

Brønderslev kommune yder tilskud
Brønderslev kommune yder ligeledes søskende rabat.


Du/i indbetaler på min konto den 1. i hver måned.
- Der betales 12 mdr om året.
- Kommunen yder tilskud, dette kommer d. 1. i hver måned.
- Brønderslev kommunes tilskud udgør i 2015 pr. barn : 5008,- kr.pr mdr


2092,-kr pr.mdr  (fuldtidsplads 48 timer)

Forældrebetaling 7200,-
Kommunalt tilskud 5008,-
Egenbetaling         2092,-kr


Prisregulering hvert år i januar

Edit: juli kan ikke opsiges da dette betragtes som dagplejes feriepenge. Kommunen yder tilskud selvom at dagplejen holder ferie.