Personlig
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegne sig, når de skal starte i børnehave:
-har kendskab til sig selv og egne grænser -kan sige til og fra på en hensigtsmæssig måde -har selvværd og selvtillid -kan lege selv og fastholde sig selv i en aktivitet
Dette kan opnås ved at:
-jeg giver ro til fordybelse og hjælp til fastholdelse i aktiviteterne -jeg opfordrer barnet til at lege og viser begejstring for barnets og de andre børns leg *jeg ser barnet som den person det er og lade barnet vide at h*n er værdsat og en værdifuld del af gruppen -barnet føler sig set og velkommen i dagplejen -jeg sætter ord på barnets følelser og handlinger -jeg støtter barnet i at sige til og fra og i at respektere egne grænser -jeg hjælper og vejleder barnet i at blive selvhjulpen samt viser glæde over barnets fremskridt
Sociale kompetencer
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegnet sig, når de skal starte i børnehave:
-de kan vise empati -de kan indgå i et fællesskab og oplever at de er en del af fællesskabet -de kan se og respektere andres grænser -de kan vente på tur -de tør at være i centrum
Dette kan opnås ved at:
-jeg har en god veksle virkning mellem at deltage i lege og lade børnene lege selv  -jeg sætter fokus på barnet og respekterer hvis h*n melder fra når vi synger/leger sanglege. Når vi synger m.m. veksler vi mellem at vente på tur og være i centrum  -jeg sætter ord på de andre børns følelser og handlinger -Jeg vejleder og hjælper børnene med at se de andres grænser og respektere dem -jeg giver børnene lov til at forsøge at løse konflikter selv, men er klar med støtte og vejledning hvis der er brug for det. -vi leger lege med vores mimik og ansigtsudtryk og snakker om hvordan man ser ud hvis man er sur/glad etc. -jeg opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. -vi mødes med andre børnepassere og går i legestue.
Sprog
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegne sig, når de skal starte i børnehave:
de har god sprogforståelse -har en god udtale, eller er på vej derhen -har et godt nonverbalt sprog -kan bruge både talesprog, mimik, kropssprog, m.m. -har stiftet bekendtskab med begreber, farver, tal i sprog.
Dette kan opnås ved at:
-jeg lytter opmærksomt på barnets fortællinger
-jeg giver barnet tid til at formulere sig -jeg er en god rollemodel omkring brug af ord/sproget -vi synger sange/lave rim og remser -jeg læser bøger og snakker med børnene om handlingen
Motorik/krop og bevægelse
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegne sig, na°r de skal starte i børnehave:
-har grovmotoriske og finmotoriske færdigheder, svarende til deres alder og udviklingsniveau -har kendskab til sund kost -har kendskab til god hygiejne
Dette kan opnås ved at:
-vi kommer ud og lege på egen og andres legepladser -vi går mange ture i nærmiljøet -vi bruger musik, sang, sanglege og fagtesange dagligt -jeg bruger diverse legetøj og inventar som styrker finmotorikken og opmuntrer til fysisk aktivitet. Både inde og ude. (klodser, perler, gymnastikbold m.m. )
-børnene opfordres til at være selvhjulpne i fx påklædnings- og afklædningssituationer, når vi spiser, når de leger. -vi praktiserer hyppig håndvask . Øver god hygiejne, så som at holde sig for munden når man hoster.
-Børnene får mulighed for at spise en ernæringsrigtig, sund kost i deres tid her hos mig
Natur og naturfænomener
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegnet sig, når de skal starte i børnehave:
-de har respekt for naturen -de har kendskab til de forskellige dyr -de har kendskab til vejrfænomener og årstiderne
Dette kan opnås ved at - barnet lærer at skrald kommes i skraldespanden og at det ikke smides i haven/naturen -vi bruger materialer fra naturen i vores projekter/kreative tiltag -vi går ture i naturen og snakker om det vi ser og oplever -vi har fokus på forskellige temaer fx om dyr og om efterår
-Vi leger ude og nyder vejret -vi læser bøger om dyr og naturen -vi synger sange om alle dyrerne og om årstiderne
-jeg giver mulighed for at børnene kan udforske naturen og inddrage naturens materialer i deres leg
Kulturelle udtryksformer og værdier
Følgende ønsker jeg at børnene er godt i gang med at tilegnet sig, når de skal starte i børnehave:
-de har kendskab til de forskellige højtider og traditioner som vi støder på i løbet af året -de har kendskab til forskellige materialer og de har prøvet at skabe noget selv
Dette kan opnås ved at:
-jeg introducerer børnene for forskellige materialer. At de jævnligt får mulighed for at tegne, male, klippe, lege med modellervoks og mange andre materialer samt lave forskellige kreative projekter -jeg introducerer børnene for forskellige udtryksformer: forskellige musikgenre, sange, sanglege, fagtesange, bevægelse/gymnastik/dans, samt. forskellige kreative projekter.
-vi opretholder og snakker om de forskellige traditioner og højtider vi har. (jul, påske, -fastelavn, fødselsdage, forældrekaffe-arrangementer) -vi deltager i lokale kulturarrangementer for småbørn. -vi bruger biblioteket.

Jeg har i efteråret 2012 taget kursus  "leg med sprog"