Barnet sygemeldes pr tlf eller sms.
Jeg kan ikke modtage feberramte eller på anden måde syge børn. 

Her er hensynet til det syge barn, da det har brug for ekstra omsorg.    Jeg modtager barnet i dagpleje så snart barnet er feberfri og kan deltage i dagplejens hverdag. 

   Raskmelding inden kl 8.

   Bliver barnet syg i løbet af dagen hos mig, kontakter jeg jer og vi aftaler videre forløb.

   Får barnet lus, øjenbetændelse eller lign, modtager jeg barnet når det har fået første behandling.

   Medicinsk behandlig er jeg naturligvis behjælpelig med, hvis det er lægeordineret.

   Får barnet specialkost medbringes dette hjemmfra.

  Jeg hjælper gerne ved mælkeintolerans og evt mælkefri kost.
 
  Er barnet allergisk over for andet, er jeg ligeledes behjælpelig. 

Ved tvivls spørgsmål så følger jeg anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.