Nyt fra dagplejen

27-02-2015

Da vi valgte at forsøge med åben legestue var det med mange tanker bag.... Både de positive men bestemt også de knap så gode.. feks kom der mange, kunne vi rumme alle, kom der overhovedet nogen.. Det først halve år er gået og vores bekymringer blevet gjort til skamme.. Vi har haft besøg alle gangene. Enkelte har besøgt os en gang, andre er kommet hver gang. De fleste gange har vi haft 3-4 mødre og en enkelt far på besøg.
Vi vil bruge sommeren til at evaluere legestuen og den videre eksistens... Dog ved Vi at vi som dagplejere/ kollegaer fastholder vores legestue... vi elsker den, det samme gør børnene.
På gensyn til åben legestue...